• آیا در دوره تربیت بدن آگاه رژیم غذایی دارید؟

در دوره تربیت بدن آگاه، رژیم غذایی، برنامه غذایی، محدودیت و ممنوعیت غذایی نداریم.

دارو، قرص، دمنوش نخواهیم داشت.

 

  • سبک و روش تربیت بدن آگاه به چه صورت است؟

در این دوره شما درواقع با آموزش و اصلاح رفتارهای غذایی و باورهای ذهنی به شما کمک

میکنه با ذهنی آرام همراه با آگاهی و آرامش به تناسب اندام برسید.

 

  • تفاوت مشاوره تلگرامی با پشتیبانی سایت چیست؟

در تلگرام مشاورین ما در کنار شما خواهند بود و فایل‌های آموزشی را به تدریج دریافت می‌کنید. از شما گزارشگیری انجام می‌شود که این همراهی منجر به نتیجه‌ی مطلوب خواهد شد.

اما اگر دوره را بدون مشاوره در سایت تهیه کنید، فایل‌ها در اختیار شما قرار گرفته و سوالات احتمالی شما توسط پشتیبانی پاسخ داده می‌شود.